Προσωπικό

Εκτύπωση PDF


Το καταδυτικό μας κέντρο απαρτίζεται από:

- Τον Μπελλία Ευτύχιο, Open Water Scuba Instructor, Emergency First Response Instructor και δραστηριοποιείται στον χώρο των καταδύσεων από το 1992. IMG_0004
- Τον Βασίλα Δημήτριο, αυτοδύτη του πολεμικού ναυτικού από το 1990, PADI DIVE MASTER και κάτοχος επαγγελματικής άδειας δύτη. IMG_0007
- Τον Βασίλα Γεώργιο, κάτοχο, DIVE MASTER με εμπειρία στις καταδύσεις απ' το 1996 και κυβερνήτης του σκάφους με δίπλωμα Γ΄ κυβερνητικό. IMG_0002